Tips Dan Cara Mengabadikan Budaya Indonesia

Tips Dan Cara Mengabadikan Budaya Indonesia

Banyaknya pulau di Indonesia bawa Indonesia mempunyai keberagaman suku serta budaya. Keanegakaran tersebut jadi kekuatan bangsa untuk Indonesia. Dalam novel Keindonesiaan dalam Budaya (2007) karya Edi Sedyawati, tiap-tiap wilayah pasti mempunyai karakteristik khasnya. Bermacam wujud budaya wilayah ialah pangkal dari budaya nasional. Bila budaya tumbuh, hingga budaya nasional pula tumbuh.

Sebagian perilaku buat silih menghargai budaya orang lain merupakan:

  • Memandang pertunjukan ataupun pentas budaya wilayah lain
  • Belajar budaya wilayah lain
  • Menjauhi perilaku kedaerahan
  • Tidak mengusik budaya lain ataupun merendahkannya

Mengarahkan Budaya Ke Orang Lain

Janganlah menaruh kekayaan budaya diri sendiri cuma buat kita sendiri. Salah satu triknya dengan mengarahkan budaya kita kepada orang lain, baik di area rumah ataupun sekolah. Metode ini berakibat positif untuk budaya kita. Terus menjadi banyak orang yang mengarahkan ataupun memberitahu, banyak orang lain yang mengenali menimpa budaya wilayah sendiri ataupun wilayah lain.

Terus menjadi banyak pengetahuan budaya yang dipunyai, hingga terus menjadi besar rasa kita buat silih menghormati kebudayaan orang lain.

Tidak Terbawa-bawa Budaya Asing

Buat melestarikan budaya sendiri, hendaknya kita tidak terbawa- bawa dengan budaya negeri lain. Pada masa globalisasi dikala ini, budaya asing sangat gampang masuk ke tengah- tengah warga Indonesia. Dengan banyak budaya asing yang masuk, hendaknya kita menjadikan budaya sendiri selaku bukti diri diri. Jadi kesempatan buat memperkenalkan budaya Indonesia. Walaupun budaya asing dinilai lebih modern serta lebih gaul, budaya Indoensia pula tidak kalah bagusnya buat diperkenalkan.

Bila budaya asing begitu- begitu saja, budaya Indonesia malah banyak ragamnya. Tidak hanya tidak terbawa- bawa budaya asing, hendaknya kita senantiasa memilah budaya asing buat dipelajari. Jangan hingga asal memilah serta melenyapkan budaya sendiri. Kita boleh menekuni budaya asing, tetapi wajib dengan teliti. Mengambil sisi positif yang dapat meningkatkan diri kita, tanpa melenyapkan jati diri kebudayaan sendiri.

Memperkenalkan Budaya Ke Negeri Lain

Tidak hanya memperkenalkan budaya sendiri di dalam negara, kita pula pantas memperkenalkan budaya kita ke luar negara. Terlebih dengan teknologi media sosial yang terus menjadi mutahir. Dengan menggunakan media sosial, kita dapat memposting gambar ataupun video kesenian lokal serta budaya wilayah Indonesia. Dengan memposting perihal tersebut, hingga secara tidak langsung telah memperkenalkan budaya kita ke luar negara. perihal ini sebab yang menggunakan media sosial ataupun internet tidak terbatas cuma orang Indonesia saja, melainkan seluruh orang di dunia.

Memperkenalkan budaya Indonesia di luar negara pula dapat dengan memakai pakaian-pakaian yang mencerminkan budaya Indonesia. Untuk sebagian orang yang lagi bekerja, sekolah, ataupun liburan ke luar negara dapat memakai baju- baju produk hasil budaya lokal. Bila terdapat salah satu produsen pakaian lokal Indonesia di luar negara, dapat jadi fasilitas yang baik buat kita memakainya.